Dogfen #096-1
rating: 0+x

Dogfennaeth #096-1, o Arbrawf 096-1

Arbrawf 096-1 yn dan arweiniad Dr. Dan. Y ddiben yw profi galluoedd SCP-096 tra cael disgrifiad corfforol llwyr o SCP-096.

Ffelwn euog a hen artist tatŵ 32 blwydd oed yw D-9031. D-9031 yn gael eu gosod mewn tu fewn bathysffer 303-A, sydd yn wedyn gael ei ostwng yn y Ffos Tonga oddi ar yr arfordir o Seland Newydd. Sefyllfa yw tua ███ cilometrau or cell cynhwysiad dros dro SCP-096 yn Safle ██. Y canlynol wedi gael ei cofnodi trwy gwyliadwriaeth fideo mewn tu fewn bathysffer 303-A, rhyngddo e safle rheolaeth Dr. Dan ar y tir mawr Seland Newydd.

Bathysffer 303-A yn cyrraed dyfnder terfynol o 10,800 metrau.

D-9031: Mae'n wedi stopio. Beth nawr?

Dr. Dan: Ydych chi yn teimlo'n iawn? Dim salwch neu unrhyw beth?

D-9031: Fy nghlustiau yn gwneud dolur.

Dr. Dan: Dylai hynny digwyddo. Nawr, ar eich chwith dylai fod cynhwysydd dur. Agorwch e, a bydd ffolder manila gyda sawl ffotograffiau mewn tu fewn e. Agorwch e a disgrifio y ffotograff cyntaf, os gwelwch yn dda.

Mae D-9031 yn cydymffurfio. Y camera wedi'i leoli felly y ffotograff ddim gallu gael ei weld.

D-9031: Dim byd. Cell wag yw e.

Dr. Dan: Diolch i chi. Gosod y ffotograff wyneb lawr yn y cynhwysydd a disgrifio y ffotograff nesaf, os gwelwch yn dda.

D-9031: Mae'n yr un gell, ond mae… droed ynddo, dwi credu.

Dr. Dan: Disgrifio fe, os gwelwch yn dda.

D-9031: Y, mae'n blin a esgyrnog. Bach yn aflonyddu, mewn gwirionedd.

Dr. Dan: Gosod y ffotograff yn y cynhwysydd, wyneb lawr, a edrych ar y un nesaf.

D-9031: Iawn… [seibio] Cachu!

Dr. Dan: Disgrifio y ffotograff.

D-9031: Mae'n… sai'n gwybod, rhywun sy'n edrych fel ysbryd.

Dr. Dan: Disgrifio y ffotograff, os gwelwch yn dda.

D-9031: Uffern! Mae'n welw, gael llygaid gwyn, a rhywbeth bwchia lan yn digwydd gyda'i ei geg e. Beth y ffyc yw peth na?

Ar pwynt hwn, tua 13:32 amser safonol, Dr. Dan a Rheoli Arbrofion yn gael eu hysbyswyd bod SCP-096 wedi torri mas o cynhwysydd e. Y llwybr gyflymaf i SCP-096-1 yn gael ei clirio o sifiliaid a dyfeisiau delwedd-dal arall, SCP-096 yn nawr gael ei dracio gan lloerennau trwy coler dracio.

Dr. Dan: Ar eich dde, dylai fod cynhwysydd dur arall. Agorwch e.

SCP-096-1: Mae'n pad o papur a pensil.

Dr. Dan: Ydw. Creu braslun o y ffotograff chi wedi gweld.

Mae SCP-096-1 yn rhegi a gwario y ugain munud nesaf creu braslun o y ffotograff. Ar y pryd mae'n cwblhau, mae SCP-096 yn cadarnhau i bod ███ o cilometrau i ffwrdd o SCP-096-1.

SCP-096-1: Dwi wedi benu.

Dr. Dan: Ardderchog. Gosod y llun yn y cynhwysydd ar eich chwith a cau y drws.

Mae SCP-096-1 yn cydymffurfio ac y braslun yn gadael Bathysffer 303-A mewn cynhwysydd hynofedd ddwrglos. Y ffotograffau eraill yn wedyn gael ei darlosgent mewn y llosgydd ar bwrdd.

SCP-096-1: Beth nawr?

Dr. Dan: Sefyll yn ôl, os gwelwch yn dda.

Deugain munud yn pasio. Mae SCP-096 yn gael eu gadarnhau i bod yn sefyllfa SCP-096-1 a i bod yn deifio. Signal trosglwyddydd yn dod at ben ar 9,339 o metrau oherwydd mae pwysau yn mynd tu hwnt y terfynau gweithredol y dyfeis. Y camera yn dangos y bathysffer yn ysgwyd yn bach. O ymateb SCP-096-1, mae'n tybiedig bod SCP-096 ar y hwl ac yn gweladwy trwy y porthladd gweld.

SCP-096-1: O ffyc! Cachcachcach! Beth y ffyc yw na?!

Gwyliadwriaeth fideo a sain yn gael ei trwy bant pan y hwl o Bathysffer 303-A yn gael ei dorodd i mewn. SCP-096 yn gael ei adferwyd gan tîm adferwyd arwyneb Foxtrot-303-A heb digwyddiad. Y braslun yn hefyd gael ei adferwyd, a arbrawf gyflym yn gadarnhau dim ymateb gelyniaethus o SCP-096.

Braslun yn gael ei anfon i Rheoli Arbrofion ar Seland Newydd tra mae SCP-096 yn gael eu symud i cynhwysiad parhaol.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License