SCP-096
rating: 0+x

# Eitem: SCP-096

Dosbarth Gwrthrych: Euclid

Gweithdrefnau Cyfyngiant Arbennig: Mae SCP-096 i'w gael ei chynnwys yn ei gell, ciwb aerglos dur 5 m x 5 m x 5 m. Gwiriadau bob wythnos am craciau a tyllau yn gorfodol. Does dim gwyliadwriaeth fideo neu offer optegol o unrhyw fath yn gallu bod mewn gell SCP-093. Bydd personél diogelwch yn ddefnyddio synwyryddion pwysau a synwyryddion laser sy'n wedi'i osod ymlaen llaw i sicrhau bod SCP-096 yn ei gell.

Unrhyw ac pob ffotograffiau, fideo neu recordiadau o tebygrwydd SCP-096 yn gwahardd yn llym heb cymeradwyaeth Dr. ███ ac O5-█.

Disgrifiad: Creadur humanoid mesur lan i 2.38 medr yw SCP-096. Oddrych yn dangos màs cyhyrau bach iawn, gyda dadansoddiad rhagarweiniol yn awgrymu diffyg maeth. Mae breichiau SCP-096 yn mas o gyfran gyda gweddill y corff y oddrych, gyda hyd brasamcan 1.5 medr yr un. Mwyafrif o croen yn heb pigmentiad, gyda dim arwydd o gwallt corff.

Y gên SCP-096 yn gallu agor lan bedair gwaith mwy na dynol cyfartalog. Nodweddion wyneb eraill yn tebyg i dynol cyfartalog, gyda eithriad i'r y llygaid, sy'n heb pigmentiad. Mae'n ddim yn hysbys eto oes SCP-096 yn ddall neu beidio. Mae'n ddangos dim arwydd o swyddogaethau uwch yr ymennydd felly mae ddim yn cysidra i bod yn deallus.

Fel arfer mae SCP-096 yn hywedd iawn, gyda synwyryddion pwysau mewn ei gell dynodi mae'n hala mwyafrif o'r dydd camai bwys y wal ddwyreiniol. Fodd bynnag, pan rhywun yn gweld wyneb SCP-096, boed yn uniongyrchol, trwy recordiad fideo neu hyd yn oed ar ffotograff, bydd e mynd mewn gam o trallod emosiynol sylweddol. Bydd SCP-096 yn cwmpasu ei wyneb gyda eich dwylo a dechrau sgrechian, crio a gwneud synau anghyson. Tua un i dwy munud arol gwylio SCP-096, bydd SCP-096 yn dechrau rhedeg at y berson sy'n wedi gwylio eich wyneb (Pwy o pwynt hyn mlaen yn gael ei cyfeiriwyd ato SCP-096-1).

Cyflymderau wedi'u dogfennu wedi amrywio or tri-deg-bump cilometrau bob awr i ███ bob awr, ac mae ymddangos i dibynnu pellter o SCP-096-1 or SCP-096. Ar pwynt hwn, does dim deunydd hysbys yn gallu rhwystro cynnyd SCP-096. Y sefyllfa wirioneddol SCP-096-1 ddim yn ymddangos i effeithio ymateb SCP-096; mae'n ymddangos bod SCP-096 yn gael synnwyr cynhenid o lleoliad SCP-096. Nodi: Mae adwaith hwn ddim yn ddigwydd pan gwylio darlun artistig (Gweld Dogfen 096-1).

Ar ôl cyrraedd lleoliad SCP-096-1, bydd SCP-096 yn symud ymlaen i lladd a [DDATA WEDI SENSRO] SCP-096-1. Cant y cant of achosion wedi gadael unrhyw olion o SCP-096-1. Yna bydd SCP-096 yn eistedd lawr am sawl cofnodion cyn adenill eich gyfansoddiad a dod yn hywedd eto. Bydd e ceisio i mynd nol i [DDATA WEDI SENSRO], cynefin naturiol e.

Oherwydd mae posibilrwydd o adwaith cadwyn, cynhwysech dianc o cyfrinachedd y Sylfaen ac colli bywyd sifiliaid enfawr, dylai fod adalwad o SCP-096 blaenoriaeth Alffa.

Dr. ███ hefyd wedi deisebaf am terfynu syth o SCP-096 (Gweld cyfweliad 096-1). Archeb yn aros am gymeradwyaeth. Gorchymyn terfynu wedi gael ei ganiatad, ac i gael ei wneud gan Dr. ███ ar [DDATA WEDI SENSRO]. Gweld Digwyddiad-096-1-A.


Log sain o Cyfweliad 096-1:

Cyfwelydd: Dr. ███
Wedi'i Gyfweld: Capten (Ret.) █████████, hen pennaeth o tîm adfer Zwlw-9-A
Digwyddiad Adfer #096-1-A

<Dechrau Log>
[amser ████████ ████████, Ardal Ymchwil ██]
Capt. █████████: Mae'n bob amser yn sugno ass i gael ddyletswydd Adferiad Cychwynnol. Does dim syniad da ti beth mae anghenfil galluog o ar wahân o gwybodaeth bach y tecis maes yn gallu sgrapio lan, a chi'n lwcus os nhw'n dywedwch i chi stori cyfan. Nhw'n wedi gweud "bagio a tagio". Doedden nhw ddim wedi gweud cachu am beidio edrych at y thing.
Dr. ███: Gallai chi disgrifio dy cenhadaeth, os gwelwch yn dda?
Capt. █████████: Ydw, sori. Ni wedi gael dwy hofrenyddion, un gyda fy nhîm ac un wrth gefn gyda Zwlw-9-B a Dr. ██████. Ni wedi gweld y targed tua dwy cliciau i'r y gogledd o ein llwybr batrol. Dwi dyfalu mae'n ddim wedi wynebu ein cyfeiriad, neu mae'n debyg bod pob un o ni gael eu lladd yna ac yna.
Dr. ███: Eich adroddiad yn gweud bod SCP-096 ddim yn ymateb i'r yr oerfel? Roedd e -██o C
Capt. █████████: Mewn gwirionedd, yr oedd e -██. Ac ydw, roedd yn gwbl noeth a fe dim wedi hyd yn oed cryna. Beth bynnag, rydym yn glanio, ymagwedd y targed, a Corporal ██ wedi bod yn barod i bagio e. Dyna pryd Dr. ██████ galwodd. Rwy'n troi i ateb e, dyna beth wedi arbed fi. Rhaid y targed wedi troi ac fy ngwad llawn wedi gweld e.
Dr. ███: Dyna pryd SCP-096 wedi mynd mewn i cyflwr emosiynol?
Capt. █████████: Ydw. [Cyfwelwyd yn saib am eiliad cyn parhau] Sori. Wedi gael y wilis am eiliad fyna.
Dr. ███: Mae'n iawn.

Capt. █████████: Ye. Wel, dwi byth wedi gweld wyneb e. On fy ngwad wedi, a nhw'n wedi talu am e lan eu anws.
Dr. ███: Gallwn chi disgrifio fe bach mwy, os gwelwch yn dda.
Capt. █████████: [Seibiannau] Ydw, ydw. Dechreuodd sgrechan ato ni, a crio. Ddim fel anifail, ond fel dyn. Wir ffycin aflonyddu. [Seibiannau eto] Ni wedi dechrau saethu fe pan mae wedi codi lan Corporal ██ a dorri y coes y bant. Duw, roedd e sgrechan am help ni… ffycin 'Be… beth bynnag, ni wedi torri sawl darnau mas o'r y targed, rownd ar ôl rownd. Ddim wedi wneud cachu. Bron collodd fi fe pan dechreuodd e [DDATA WEDI SENSRO] i fe.
Dr. ███: Dyna pryd ti wedi archebwyd defnydd o [Clywir papurau yn symud] lansiwr AT-4 HEDT?
Capt. █████████: Gwn gwrth-danc. Dechreuodd gario fe ers SCP-███ wedi mynd yn rhydd. Dwi wedi gweld rheini torri trwy'r tanciau fel papur meinwe. Wedi gwneud yr union peth i'r y targed.
Dr. ███: Roedd yna difrod arwyddocaol i SCP-096?
Capt. █████████: Nid oedd e wedi ffycin neidio. Mae'n wedi cadw torri lan fy ngwad ond gyda hanner ei torso bant. [Fe yn tynnu llun o hanner-cylch mawr ar draws torso e]
Dr. ███: Ond roedd yn cymryd niwed?
Capt. █████████: Os mae wedi, nid oedd yn ei ddangos e. Mae'n rhaid i fe wedi colli organau i gyd, gwaed i gyd, ond mae dim wedi cydnabod e. Ei strwythur esgyrn ddim wedi brifo o gwbl. Wedi cadw torri fy ngwad lan.

Dr. ███: Felly does dim difrod strwythurol. Faint o rowndiau a ddywedasoch wedi gael ei tanio ato SCP-096?
Capt. █████████: O leiaf? Tua mil. Ein gynnwr drws ni wedi cadw ei GAU-19 am o leiaf ugain ffycin eiliad. Na'n chwe cant .50 rowndiau o safon pwmpio mewn i fe.
Dr. ███: Dyna pryd Zwlw-9-B wedi cyrraedd?
Capt. █████████: Ydw, fy ngwad wedi mynd nawr. Zwlw-9-B wedi rhoed bag drosodd ben e, a mae dim ond wedi eistedd lawr. Ni wedi mynd mewn i yr hofrennydd a dod a fe yma. Dydw i ddim yn gwybod sut fi dim wedi gweld y wyneb e. Efallai Duw neu Bwdha neu pwy bynnag credwf dylwn i fyw. Y cachwr.
Dr. ███: Ni wedi gafwyd darlunio artist o wyneb SCP-096. Odi chi yn eisiau gweld e?
Capt. █████████: [Seibiannau] Chi'n gwybod, arol clywed y sgrechen e, a sgrechen fy dynion. Dwi ddim yn meddwl dwi eisiau rhoi wyneb i beth dwi wedi clywed. Na… Na.
Dr. ███: Iawn, credaf fi ni wedi benu yma. Diolch i ti, capten.
[Cadeiryddion yn gael eu clywed yn symud, a camre yn gadael y ystafell. Capten (Ret.) █████████ yn cadarnhau i gadael Ystafell Cyfweliad 22]
Dr. ███: Gadewch hwn bod a record fi yn gofyn yn ffurfiol bod SCP-096 yn gael ei terfynu mor fuan â phosib.
<Diwedd Log>

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License