SCP-1535
rating: 0+x

# Eitem: SCP-1535

Dosbarth Gwrthrych: Diogel

Gweithdrefnau Cyfyngiant Arbennig: SCP-1535 yw i gael ei cadw mewn locer diogelwch yn Safle-18. Dylai fod y gwrthrych gael eu handlen yn ofalus yn ystod profion oherwydd ei natur bregus. Y caead SCP-1535 yw i gael eu cadw mewn locer wahanol, dim ond i gael ei dynnu allan yn ystod profion.

Disgrifiad: SCP-1535 yw'r jar mason gwydr sydd wedi gael eu weithgynhyrchwyd gan y cwmni Ball yn 1946. SCP-1535 yn gorfforol yn debyg jar mason gwydr arferol.

Briodweddau afreolaidd o'r SCP-1535 yn gyflwyno nhw hunain pryd endidau sydd ddim yn seipient fel pryfed a ymlusgiaid yn gael eu osod tu fewn gyda y caead o SCP-1535 yn gloi.

Endidau sy'n bresennol tu fewn SCP-1535 ar ôl y caead wedi gael ei cloi yn ennill y gallu i rheswmu, rhuglder yn y iaeth Sbaeneg, cynefindra gyda Pabyddiaeth, a dealltwriaeth o cod Môrs. Trigolion o'r SCP-1535 yn gael eu cyfeiriwyd i fel SCP-1535-1.

Ymdrechion i agor y caead o'r SCP-1535 heb niweidio SCP-1535 wedi profwyd yn aneffeithiol pryd SCP-1535-1 byw yn leoli tu fewn. Y caead o'r SCP-1535 yn gael ei dynnu bant yn syml pryd SCP-1535 ddim yn cynnwys SCP-1535-1 byw. SCP-1535-1 yn farw 1-2 awr ar ôl gael eu selio tu fewn, mwy na thebyg oherwydd diffyg ocsigen.

Cyfweliad 1535-1: Mae pryf tân yn gael eu ddefnyddio yn y prawf canlynol ar gyfer cyfathrebu rhwydd. Profion gyda rhywogaethau o pryfed a ymlusgiad wedi profi nhw hunain i bod yn debyg yn canlyniad.

SCP-1531-1 yn cyfathrebu gan amrantu yn cod Môrs.

SCP-1535-1: Tad, odi e'n wir chi?

Researcher Breen: Ydw.

SCP-1535-1: Rydw i'n ar eich ewyllus. Odi chi'n deall y llawenydd dwi'n teimlo, gweld chi nawr o'r diwedd.

Researcher Breen: Dywedwch wrthyf dy enw.

SCP-1535-1: Roedd i wedi gael ei enwi Camilo de Garibay ar ôl fy nhad, hefyd gwas defosiynol.

Researcher Breen: Sut cyrhaeddodd chi yma?

SCP-1535-1: Dilynwch i y golau yn y tywyllwch.

Researcher Breen: Gallu chi fod mwy benodol? Beth digwyddodd cyn hyn?

SCP-1535-1: Rydw i… wel fel chi'n gwybod, marwodd fi o'r clefyd pechadurus. Maddau fi os gwelwch yn dda.

Researcher Breen: Chi wedi gael eu maddeuwyd.

SCP-1535-1: Roedd i wastad wedi tybed, beth sydd ddigwydd nawr bod fi yma? Rydw i yn derbyn yma, cywir? Roedd i wedi bod yn ffyddlon.

Researcher Breen: Odi chi'n ymwybodol o'r cyflwr cyfredol chi?

SCP-1535-1: Hwn yn… rhyfedd, ond dwi'n ddim yn cwestiynu ffyrdd chi.

Researcher Breen: Diolch. (Breen yn siarad trwy y intercom) Cyfweliad wedi orffen, gael gwared o SCP-1535-1 os gwelwch yn dda.

Mwy o golau yn gallu gael ei weld yn fflachio mewn ysbeidiau sy'n cynyddu o'r SCP-1535-1.

Researcher Breen: Un eiliad, allai bod rhywbeth yma.

SCP-1535-1: Oedd dwi'n wedi bod yn ffyddlon! Rydw i wedi dinistrio dynion drwg i chi! Os gwelwch yn dda! Gadewch i fi mewn os gwelwch yn dda! Os gwelwch yn dda!

Researcher Breen:

SCP-1535-1 yn dechrau hedfan o gwmpas SCP-1535 yn dreisgar, gwrthdaro gyda waliau cyn cwympo i'r y gwaelod.

SCP-1535-1: Odi hwn yw Uffern?

Researcher Breen: Ddim mewn gwirionedd.

Cyfweliad yn benu

SCP-1535-1 ddim yn cyfathrebu wedyn. SCP-1535-1 yn marw mewn 2 awr.

Nodyn Ymchwilydd: Hyd yn hyn, gyd o'r endidau SCP-1535-1 honni i fod trigolion ymadawedig o'r Sbaen Castileg sydd wedi byw rhwng y blynyddoedd o 1500 a 1600.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License