SCP-173
rating: 0+x
SCP-173.jpg

SCP-173 mewn cynhwysydd

# Eitem: SCP-173

Dosbarth Gwrthrych: Euclid

Gweithdrefnau Cynnwys Arbennig: Rhaid SCP-173 gael eu cadw cynhwysydd gloi ar bob adeg. Pan rhaid personél mynd mewn, dim llai na 3 yn gallu bod mewn ar unrhyw adeg ac mae drws yn rhaid gael ael gloi ti ol nhw. Ar bob adeg rhaid dwy bersonél yn cadw cyswllt llygaid uniongyrchol gyda SCP-173 hyd nes bob personél wedi wedi gadael ac yr cynhwysydd wedi gael eu ael gloi.

Disgrifiad: Wedi gael eu symud i Safle-19 1993. Tarddiad yn anhysbys. Mae'n wedi gael eu adeiladu mas o concrid a rebar gyda olion o
paent chwistrellu Krylon. Mae'n symud ac mae yn hynod elyniaethus. Y gwrthrych ddim yn gallu symud pan mae or dan cyswllt llygaid uniongyrchol. Ni ddylai cyswllt llygaid uniongyrchol gallu gael eu torri ar unrhyw adeg gyda SCP-173. Bersonél sy'n neilltuo i mynd mewn y cynhwysydd yn cyfarwyddwyd i rhybuddio eich gilydd cyn blincio. Y gwrthrych yn adroddwyd i ymosod gan rhuthro y gwddf yn sylfaen y benglog neu gan dagsid. Yn y digwyddiad o ymosod gan SCP-173 personél i arsylwi Dosbarth 4 gwrthrych preyglus gweithdrefnau cynhwysiant.

Personél yn adroddiad synau o sgrapio yn tarddu o fewn y cynhwysydd pan neb yn presennol tu fewn. Hwn yn ystyriwch fel arferol a rhaid unrhyw newidiadau mewn ymddygiad gael eu adroddwyd i y goruchwyliwr HMCL gweithredu ar ddyletswydd.

Y sylwedd coch brown ar y llawr yw'r cyfuniad o ymgarthion a gwaed. Y tarddiad o deunyddiau hwn yn anhysbys. Rhaid y amgaead gael eu golchi bob dwy wythnos.


Gwybodaeth Crëwr

Y llun yn SCP-173 yw'r darn celf "Untitled 2004" gan Izumi Kato.
Tynnwyd y llun gan Keisuke Yamamoto. Mae'r holl hawliau yn cael eu cadw gan yr artistiaid.

Nodyn o rybudd: SCP-173 yw'r ail ddefnyddiwch o darn celf "Untitled 2004", sy'n wedi gael eu creu gan Izumi Kato. Y cysyniad o SCP-173 ddim yn gael unrhyw berthynas gyda y cysyniad y arlunydd o "Untitled 2004".

Y cerflunwaith, ei debyg, ac y llun ddim wedi gael rhyddhau dan unrhyw trwydded Creative Commons. Dim ond y testun yn y erthygl yn gael eu rhyddhau dan Creative Commons. Efallai na chaiff y cerflun hwn a'i debyg ei ddefnyddio at ddibenion masnachol dan unrhyw amgylchiadau. Izumi Kato wedi dewis yn ddidwyll er mwyn caniatáu defnyddio'r delwedd o "Untitled 2004" gan y sylfaen SCP a'i fanbase at ddibenion anfasnachol yn unig.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License