SCP-527rating: +1+x
fish.png

SCP-527.

# Eitem: SCP-527

Dosbarth Gwrthrych: Euclid

Gweithdrefnau Cyfyngiant Arbennig: SCP-527 yw i gael eu cyfyngu yn domisil dynoid safonol yn Safle-19. Does dim unrhyw gweithdrefnau cyfyngiant arall yn angenrheidiol.

Disgrifiad: SCP-527 yw dynoid gwryw, 1.67m mewn taldra, sydd, yn fiolegol, ddim yn afreolaidd, gyda y eithriad o ei ben, sef yw pen o'r Puntius semifasciolatus, neu pysgod barb aur.

SCP-527 ddim yn arddangos unrhyw rhinweddau afreolaidd eraill. Y pen o'r SCP-527 yn swyddogaethu fel yr un fath ag y pen o'r unrhyw dyn dim-afreolaidd arall. SCP-527 yn gallu siarad araith dynol nodweddiadol. Mae tatŵ sy'n darllenwyd fel "Mr. Pysgodyn, o'r Little Misters ® gan Dr. Wondertainment" yn ymddangos ar y gwaelod o'r ei troed chwith.

Darganfyddiad: Roedd SCP-527 wedi gael ei darganfod yn Boston gan asiantau y Sylfaen yn 2002, a wedi gael ei symud i Safle-19 yn 2004.

Addendum 527.1: Cyfweliad Cychwynnol

[DECHRAU LOG]

Dr. Baker: Diolch ar gyfer eich cydweithrediad hyd yn hyn, SCP-527. Rydym ni dim ond ddefnyddio y cyfweliad hwn i medrydd unrhyw ymddygiad afreolaidd potensial ni efallai ddim yn ddisgwyl.

SCP-527: Iawn.

Dr. Baker: I ddechrau, odi chi'n gallu anadlu o'r dan ddŵr?

SCP-527: Na.

Dr. Baker: Odi chi'n gallu cyfathrebu gyda pysgod eraill, neu gyda organebau eraill seiliedig gyda y môr?

SCP-527: Na.

Dr. Baker: Dwi'n gweld. Pryd darganfyddwch cyflwr chi am y tro cyntaf? Oeddech chi gan unrhyw siawns ymosodwyd neu brathu gan pysgod chi ddim wedi cydnabod, neu profi dod ar draws dwyfoldeb seiliedig gyda y môr o'r rhyw fath?

SCP-527: Na.

Dr. Baker: Y… wel, felly chi wedi bod fel hyn ers genedigaeth?

SCP-527: Ie.

Dr. Baker: Dwi… iawn. Odi chi'n gwybod o'r unrhyw nodweddion afreolaidd arall chi efallai yn arddangos?

SCP-527: Siwr yn ddim. Fel dywedodd i i'r y dyn arall, hwn yw gyd mae yn. Ti'n edrych arno fe. Celwydd, Streipiau, Poeth, Cariad, nhw'n gael gyd o'r stwff dda. Rydw i'n dim ond dyn gyda ben pysgodyn.

Dr. Baker: Ydych chi… gael unrhyw syniad pam eich crëwr wedi gwneud chi yn… ffordd hwn?

SCP-527: Ffyc oes dwi'n gwybod.

[BENU LOG]

Addendum 527.2: Dogfen Adferwyd

Nodyn: Pan ofynnwyd iddynt, oedd SCP-527 yn gallu cynhyrchu y dogfen canlynol.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License