Lefelau Cliriad Diogelwch

Trosolwg

Cliriadau diogelwch y Sylfaen sy'n gael eu caniatawyd i personél yn cynrychioli y lefel uchaf neu math o gwybodaeth nhw gallu mynediad i. Fodd bynnag, nid yw gael lefel clirad yn ganiatau mynediad i gyd o gwybodaeth ar lefel hynny yn awtomatig: personél yn dim ond gael eu caniatawyd i mynediad i gwybodaeth ar sail "angen gwybod" ac ar y disgresiwn o y swyddog datgelu dynodedig sy'n goruchwylio adrannau perthnasol nhw.

Lefel 0 (At Ddefnydd Swyddogol yn Unig)

Cliriadau diogelwch lefel 0 yn gael eu rhoi personél sy ddim yn hanfodol gyda ddim angen i gael mynediad i wybodaeth ynglŷn â gwrthrychau neu endidau afreolaidd mewn cyfyngiant y Sylfaen. Mynediad lefel 0 yn gynhaliwyd gan personél yn swyddi clerigol, logisteg neu janitorial yn cyfleusterau gyda dim mynediad i ddata gweithredol fel arfer.

Lefel 1 (Cyfrinachol)

Cliriadau diogelwch lefel 1 yn gael eu rhoi i personél sy'n gweithio yn agosrwydd i ond gyda ddim mynediad uniongyrchol, anuniongyrchol, neu gwybodaethol i gwrthrychau neu endidau afreolaidd mewn cyfyngiant. Cliriadau diogelwch lefel 1 yn gael eu caniatawyd i personél sy'n gweithio yn swyddi clerigol, logisteg neu janitorial yn cyfleusterau gyda gallu cyfyngiant neu fel arall rhaid handlen gwybodaeth sensitif.

Lefel 2 (Cyfyngedig)

Cliriadau diogelwch lefel 2 yn gael eu rhoi i personél diogelwch a ymchwiliol sy'n angen mynediad uniongyrchol i gwybodaeth ynglŷn â gwrthrychau ac endidau afreolaidd mewn cyfyngiant. Mwyafrif o Staff Ymchwil, Asiantau Maes, a Arbenigwyr Cyfyngiant yn dal cliriad diogelwch lefel 2.

Lefel 3 (Dirgel)

Cliriadau diogelwch lefel 3 yn gael eu rhoi i personél diogelwch uwch a personél ymchwiliol uwch sy'n angen data fanwl ynglŷn â ffynhonell, amgylchiadau adferiad, a cynllunio tymor hir am gwrthrychau ac endidau afreolaidd mewn cyfyngiant. Mwyafrif Staff Ymchwil Uwch, Rheolwyr Prosiect, Swyddogion Diogelwch, a Gweithwyr Tasglu Symudol yn dal cliriad diogelwch lefel 3.

Lefel 4 (Dirgel Uwch)

Cliriadau diogelwch lefel 4 yn gael eu rhoi i gweinyddu uwch sy'n angen mynediad i cudd-wybodaeth ledled y safle a/neu rhanbarthol yn ogystal a data strategol tymor hir ynglŷn â gweithrediadau a prosiectau ymchwil y Sylfaen. Cliriadau diogelwch lefel 4 yn dal yn unig gan Cyfarwyddwyr Safle, Cyfarwyddwyr Diogelwch, neu Cadlywydd Tasglu Symudol fel arfer.

Lefel 5 (Thaumiel)

Cliriadau diogelwch lefel 5 yn gael eu rhoi i personél gweinyddol safle uchaf tu fewn y Sylfaen ac y caniatawyd yn effeithiol mynediad diderfyn i gyd o data strategol a sensitif. Cliriadau diogelwch lefel 5 yn gael eu caniatawyd i aelodau o Cwnsel O5 a staff dethol.

Dosbarthiadau Personél

Dosbarthiadau yn gael eu aseinio i personél yn seiliedig ar agosrwydd nhw i gwrthrychau, endidau, neu ffenomena afreolaidd gyda potensial i bod peryglus.

Dosbarth A

Personél Dosbarth A yw'r y rheini sy'n ystyrir yn hanfodol i gweithrediadau strategol y Sylfaen, ac ddim chaniateir i mynedid uniongyrchol i anghysonderau o dan unrhyw amgylchiadau. Pryd amgylchiadau yn angen personél Dosbarth A i bod tu fewn agosrwydd uniongyrchol i'r fath anghysonderau (fel cyfleusterau sy'n tai unedau cyfyngiant) ni chaniateir personél Dosbarth A mynediad i y ardaloedd o y cyfleuster sy'n cynnwys fath anghysonderau ac yn gael eu cadw yn ardaloedd ddiogel ar bob adeg. Yn yr achos o argyfwng, rhaid personél Dosbarth A gael eu ymgilio ar unwaith i lleoliad wrth-safle sy'n ddiogel. Aelodau y Cyngor O5 yn wastad personél Dosbarth A.

Dosbarth B

Personél Dosbarth B yw'r rheini sy'n ystyrir yn hanfodol i gweithrediadau lleol y Sylfaen, ac, yn unig, gael caniatawyd i gael mynediad i gwrthrychau, endidau, ac anghysondebau sydd wedi pasio cwarantîn ac wedi'i glirio o unrhyw posibl effeithiau sy'n effeithio y meddwl neu unrhyw asiantau memetig. Yn y digwyddiad o'r methiant cyfyngiant neu gweithredu gelyniaethus erbyn cyfleuster y Sylfaen, rhaid personél Dosbarth B gael eu ymgilio i'r lleoliad dynodedig wrth-safle mor fuan â phosib.

Dosbarth C

Personél Dosbarth C yw'r personél gyda mynediad uniongyrchol i mwyafrif o anghysondebau sydd ddim yn ystyrir yn gelyniaethus neu peryglus iawn. Personél Dosbarth C gyda cyswllt uniongyrchol i briodweddau gyda potensial i bod memetig neu effeithio y meddwl yn gallu bod yn ddarostyngedig i cwarantîn neu gwerthuso seiciatrig gorfodol oes e'n ystyrir yn angenrheidiol gan personél diogelwch. Yn y digwyddiad o'r methiant cyfyngiant neu gweithredu gelyniaethus erbyn cyfleuster y Sylfaen, personél Dosbarth C sydd ddim yn ymladd yw i naill ai adrodd i ardaloedd cloi-lawr ddiogel neu ymgilio ar y disgresiwn o'r personél diogelwch ar-safle yn y digwyddiad o'r methiant cyfyngiant draws-safle neu digwyddiad trychinebus arall.

Dosbarth D

Personél Dosbarth D yw'r personél gwariadwy sy'n gael eu ddefnyddio i handlen anghysondebau hynod o peryglus ac ddim yn caniateir i dod mewn cyswllt gyda personél Dosbarth A neu Dosbarth B. Personél Dosbarth D fel arfer yn gael eu dynnu byd-eang o'r rhengoedd o carcharorion carchar sydd euog o troseddau treisgar, yn enwedig y rheini sydd ar rhes marwolaeth, Protocol 12 yn gallu gael ei deddfu, sydd caniatáu recriwtio o'r lleoedd arall — fel carcharorion gwleidyddol, poblogaethau ffoadur, a lleodd sifiliaid arall — sydd gallu gael eu trosglwyddo i'r ddalfa y Sylfaen o'r dan amgylchiadau sy'n gredadwy gwadadwy. Rhaid personél Dosbarth D gael gwerthusiadau seciatrig rheolaidd gorfodol ac i fod gael amnestig o'r o leiaf cryfder Dosbarth B ei weinyddu i'r nhw neu gael eu derfynu ar diwedd y mis ar y disgresiwn o'r personél diogelwch ar-safle neu staff meddygol. Yn y digwyddiad o'r digwyddiad trychinebus safle, rhaid personél Dosbarth D gael eu derfynu ar unwaith ac eithrio oes ystyrir angenrheidiol gan personél diogelwch ar-safle.

Dosbarth E

Dosbarth E yw'r ddosbarthiad dros dro sy'n gael eu cymhwyso i'r asiantau maes a personél cyfyngiant sydd wedi dod o'r dan effeithiau gyda potensial i bod peryglus yn ystod y cwrs o sicrhau a sefydlu cyfyngiant cychwynnol dros gwrthrych, endid, neu ffenomena afreolaidd a ddynodwyd yn ddiweddar. Personél Dosbarth E yw i gael eu rhoi mewn cwarantîn mor fuan â phosib, ac gael eu monitro a sgrinio am newidiadau gyda potensial i bod yn niweidiol yn ymddygiad, personoliaeth, neu ffisioleg, ac dim ond gallu dychwelyd i dyletswydd ar ôl bod dadfriffio ac yn clirio yn llawn gan staff seiciatrig ac meddygol.

Teitlau Staff

Rhain yw teitlau galwedigaethol gyffredinol sy'n fel arfer gael ei ddefnyddio yn y Sylfaen.

Staff y Safle

Arbenigwyr Cyfyngiant

Arbenigwyr cyfyngiant yn gael dwy prif rolau yn cyfleusterau y Sylfaen. Yn gyntaf timau cyfyngiant yn gael eu alw i ymateb i casiau cadarnhawyd o gweithgaredd afreolaidd i sicrhau a sefydlu cyfyngiant cychwynnol dros gwrthrychau, endidau, a ffenomena afreolaidd a cludo nhw i'r safle cyfyngiant y Sylfaen agosach.

Yn ychwanegol, peirianwyr a technegwyr cyfyngiant y Sylfaen yn gael ei alw i dyfeisiwch, mireinio, cynnal unedau a cynlluniau cyfyngiant ar gyfer gwrthrychau, endidau, ac ffenomena mewn cyfleusterau y Sylfaen.

Ymchwiliwr

Ymchwilwyr yw'r y cangen gwyddonol o'r y Sylfaen, tynnu o'r y rhengoedd o y gwyddonwyr ymchwil mwyaf deallus sy'n wedi gael eu hyfforddwyd yn orau, nhw'n gael eu tynnu o'r bob cwr y byd. Gyda arbenigwyr yn pob maes sy'n gallu gael ei dychmygu, o'r cemeg a botaneg i maesau mwy esoterig fel ffiseg damcaniaethol a xenobioleg, y gôl o'r prosiectau ymchwil y Sylfaen yw i ennill dealltwriaeth gwell o anghysondebau anesboniedig a sut nhw gweithredu.

Swyddog Diogelwch

Swyddogion diogelwch ar-safle — yn aml gael eu cyfeiriwyd yn syml fel gardiau — yn cyfleusterau y Sylfaen yn gael eu tasgio gyda cynnal diogelwch ffisegol a diogelwch gwybodaeth ar gyfer prosiectau, gweithrediadau, a personél y Sylfaen. Nhw'n gael ei tynnu ac recriwtio yn bennaf o'r personél milwrol, gorfodi'r gyfraith, a cyfleusterau cywirol, swyddogion diogelwch yn hyfforddwyd gyda defnydd o pob math arfau yn ogystal a amrywiaeth o cynlluniau at raid, gorchuddio digwyddiadau methiant cyfyngiant yn ogystal a gweithredu gelyniaethus. Y personél hyn yn hefyd yn gyfrifol ar gyfer gwybodaeth diogelwch, fel sicrhau bod dogfennau sensitif yn ddim gael eu gamleoli ac bod systemau cyfrifiadau cyfleusterau yn ddiogel o'r ymyrraeth allanol. Nhw'n hefyd yn aml y llinell o amddiffyniad cyntaf yn erbyn heddluoedd allanol gelyniaethus ar gyfer cyfleusterau y Sylfaen.

Swyddog Ymateb Tactegol

Timau ymateb — neu timau tactegol — yw timau ymladd hyfforddedig iawn ac yn arfog iawn sydd yn tasgio gyda hebrwng timau cyfyngiant pryd endidau afreolaidd peryglus neu Grwpiau o Ddiddordeb yn ymwneud, ac amddiffyn cyfleusterau y Sylfaen o gweithredu gelyniaethus. Timau ymateb yn effeithiol yn unedau milwrol sydd yn gael eu leoli yn cyfleusterau pwysig y Sylfaen. Nhw'n barod i gael eu ddefnyddio ar rhybudd eiliad.

Personél Maes

Asiant Maes

Asiantau maes yw'r y llygaid a clustiau o'r y Sylfaen, nhw'n personél sy'n hyfforddwyd i edrych am arwyddion o actifedd afreolaidd, yn aml dan-orchudd yn gorfodi'r gyfraith lleol neu rhanbarthol, neu wreiddio yn gwasanaethau lleol fel gwasanaethau meddygol argyfwng a sefydliadau rheoleiddiol. Fel unedau dan-orchudd, asiantau maes yn fel arfer ddim yn barod i delio gyda casiau cadarnhawyd o actifedd afreolaidd; pryd fath digwyddiad wedi gael ei cadarnhau a ynysu, asiantau maes fel arfer yn galw am cymorth o'r y tîm cyfyngiant maes agosach gyda y modd i cyfyngu fath anghysondebau.

Gweithredwr Tasglu Symudol

Tasglu Symudol yw'r unedau arbenigol sy'n cynnwys personél maes profiadol tynnu o'r dros y Sylfaen i gyd. Y tasglu rhein yn hyfforddwyd i delio gyda bygythiadau o natur penodol ac yn gallu cynnwys unrhyw beth o'r ymchwilwyr maes sy'n arbenigo mewn fath o anghysondeb neilltuol i'r unedau ymladd sy'n arfog iawn sy'n tasgio gyda cyfyngu fathau penodol o endidau afreolaidd gelyniaethus. Darllenwch y dogfen Tasglu am gwybodaeth mwy manwl.

Gweinyddu

Cyfarwyddwr Safle

Cyfarwyddwyr safle am cyfleusterau bwysig y Sylfaen yw'r y personél rheng uchaf yn lleoliad hynny ac yn gyfrifol am y gweithrediad ddiogel parhaol o'r y safle a gyd o'r anghysondebau sy'n cynnwys yna a gyd o'r prosiectau yna. Pob cyfarwyddwyr adrannol pwysig yn adrodd yn uniongyrchol i'r y cyfarwyddwr safle, pwy yn ei dro yn adrodd i'r y Cwnsel O5.

Aelod y Cwnsel O5

Y cwnsel O5 yn cyfeirio i y pwyllgor sy'n cynnwys y cyfarwyddwyr rheng uchaf o'r y Sylfaen. Gyda mynediad llawn i gyd o wybodaeth ynglŷn â anghysondebau yn cyfyngiant, y Cwnsel O5 yn goruchwylio gyd o'r gweithrediadau y Sylfaen byd-eang ac yn cyfarwyddo cynlluniau strategol hirdymor. Oherwydd y sensitifrwydd y swyddi nhw, rhaid aelodau Cwnsel O5 ddim dod mewn i contact gyda unrhyw gwrthrych, endid, neu ffenomena afreolaidd. Ar ben hynny, y hunaniaethau o'r gyd y aelodau y Cwnsel O5 yn cyfrinachol; pob aelod cwnsel yn gael eu cyfeirio i gan dynodiad rhifol nhw (O5-1 drwy O5-13).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License